Minu lemmikud Minu võrdlus Minu salvestatud otsingud Edasimüüja asukoha määraja

JURIIDILINE TEAVE

JURIIDILINE TEAVE

VEEBISAIDI PÕHIMÕTTED

Lexuse veebisaiti külastades ja kasutades nõustute nende põhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. Seetõttu peate Lexuse veebisaidile sisenemiseks nõustuma meie põhimõtete ja seadustega.

Autoriõigus © Toyota Motor Europe (TME)

SISU

Lexuse veebisait sisaldab teavet Lexuse toodete ja reklaamikampaaniate kohta. Veebisaidil kirjeldatud Lexuse tooteid müüakse ainult Euroopas ning kirjeldatud reklaamikampaaniad kehtivad ainult nende riikide kohta, mida on vastavas reklaamikampaanias sõnaselgelt mainitud.

Kogu veebisaidil olev teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Veebisaidil sisalduvat teavet ei tohiks kasutada ega sellele tugineda Lexuse volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade pakutava teabe asemel.

Siin toodud teave on püütud esitada võimalikult täielikuna, kuid TME jätab endale õiguse mudeleid, varustust, tehnilisi andmeid ja kättesaadavust igal ajal ette teatamata muuta.

LEXUSE TOODETE HINNAD

Käesoleval Lexuse veebisaidil leiduv teave hindade kohta on ainult informatiivne ega kujuta endast Lexuse toodete müügipakkumist. Need on soovituslikud jaemüügihinnad ning tegelikud hinnad Lexuse volitatud esindustes võivad nendest erineda. Lexuse toodete ostmist reguleerivad iga konkreetse ostu-müügilepingu tingimused.

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUS

Sellel veebisaidil esitatud kütusekulu ja CO2 väärtused on mõõdetud kontrollitud keskkonnas seeriatootmise mudelil vastavalt direktiivi 80/1268/EMÜ nõuetele (kaasa arvatud direktiivi muudatused). Kui soovite põhjalikumat teavet või kui olete huvitatud sõiduki soetamisest, võtke ühendust Lexuse kohaliku volitatud edasimüüjaga. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).

NN KÜPSISTE TEHNOLOOGIA KASUTAMINE

TME kasutab nn küpsiste tehnoloogiat selleks, et jälgida veebiaadresse, kust te tulite Lexuse lehele, registreerida kasutaja tegevust Lexuse lehel ning hinnata ja täiustada Lexuse lehte, et muuta see teie jaoks veelgi kasulikumaks. TME ei kasuta seda tehnoloogiat info kogumiseks üksikute kasutajate kohta, mis tähendab, et konkreetselt teie kohta ei salvestata mingit infot ega kasutata seda. Te saate oma veebilehitseja seadistada nii, et küpsised ei ole lubatud või et teid hoiatatakse küpsiste saatmisest. Lisateavet meie küpsistepoliitika kohta saate meie küpsistelehelt.

ISIKUANDMED / KASUTAJA SISESTATUD ANDMED

Kõiki isikuandmeid, mis te Lexuse veebisaidi kaudu TME-le edastate, kasutab TME ainult teile pakutavate teenuste täiustamiseks. TME teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine oleks turvaline ning vastaks nende andmete delikaatsele iseloomule. TME ei kasuta teie isikuandmeid teile kooskõlastamata sõnumite või teabe saatmiseks ning ei jaga ega müü neid andmeid ilma teie eelneva nõusolekuta ühelegi kolmandale isikule.

Kuigi TME-l ei ole kohustust jälgida ja/või läbi vaadata materjale, mida kasutajad on Lexuse veebisaidile lisanud, ning ta ei vastuta mingil moel kasutajate lisatud materjalide eest, jätab TME endale õiguse kasutajate lisatud materjale aeg-ajalt läbi vaadata ja neid ilma põhjendusi esitamata omal äranägemisel eemaldada.

MÄRKUS AUTORIÕIGUSE KOHTA

Kogu selle veebisaidi sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebisaidil sisalduvat teavet, teksti, pilte ja graafikat võib kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel. Ilma TME eelneva kirjaliku loata ei tohi materjale mitte ühelgi otstarbel ei osaliselt ega täielikult reprodutseerida, modifitseerida, edastada, litsentsida ega avaldada.

KAUBAMÄRGID

Kõik nendel lehekülgedel leiduvad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid kuuluvad Jaapanis asuvale Toyota Motor Corporationile, TME-le või kolmandatele isikutele. Ilma Toyota Motor Corporationi, TME või asjaomase kolmanda isiku kirjaliku loata on teil keelatud neid ühelgi viisil kasutada, alla laadida, kopeerida või levitada.

HÜPERLINGID

Lexuse veebisait võib sisaldada hüperlinke teistele internetilehekülgedele, mis on sellest saidist täiesti sõltumatud. TME ei vastuta niisuguste hüperlinkide ja teiste internetilehekülgede täpsuse, täielikkuse ega õigsuse eest ning kõigi Lexuse veebisaidiga lingitud lehekülgede külastamine toimub kasutaja omal vastutusel.

TEABE TÄPSUSE GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE

Kuigi TME teeb kõik endast olenevad mõistlikud jõupingutused selleks, et kogu veebisaidil olev teave oleks õige, ei saa me teabe täpsust tagada ning seetõttu ei vastuta TME käesoleval veebisaidil oleva teabe täpsuse, täielikkuse ega õigsuse eest. Veebisaiti ning sellel olevat teavet ja materjale pakutakse teile „nagu on” põhimõttel ilma mingi otsese või kaudse garantiita.

PIIRATUD VASTUTUS

TME ei vastuta mingite otseste, kaudsete, juhuslike, kaasnevate või erakordsete kahjude eest, mis tulenevad Lexuse veebisaidi külastamisest või selle kasutamisest või on sellega seotud, sealhulgas kahjude eest, mis tekivad teie arvutit nakatavate viiruste tõttu või tulenevalt teie tuginemisest Lexuse veebisaidil esitatud teabele.

PÕHIMÕTETE UUENDAMINE

TME jätab endale õiguse käesolevaid põhimõtteid igal ajal vastavalt ärivajadusele muuta, seepärast soovitame teil seda lehekülge aeg-ajalt külastada ja põhimõtted üle vaadata.

Lexus LogoLexus Logo
Lexus LogoLexus Logo